Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

Schwangerschaft - 3 Jahre
4 - 12 Jahre
soirees-thematiques-et-conferences
Eltereschoul onlinePrestataire
Eltereschoul
Intervenant de l’activité
Véronique Nilles
Fonction de l’intervenant
Educatrice graduée
Coût de l’activité
Gratuit
TEILEN

Webinaire : Nee, nee ech wëll net! D’Trotzphase bei klenge Kanner (LU)

D’Trotzphas ass fir vill Elteren oder Erzéier immens ustrengend. Reagéieren ech richteg?

Wat ass normal a wat net?

Wat brauchen eis Kanner genee an dëser wichteger Phas vun hirem Liewen, a wéi kënne mir hinnen an eis am einfachsten hëllefen ?

Fir Elteren mat Kanner vun 0-4 Joer.

Weider Informatiounen : ul.ssalhcsrennak@luohcseretle