Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Säiten

Schwangerschaft – 3 Joer
4 - 12 Joer
13 - 18 Joer
soirees-thematiques-et-conferences
Familljen-Center OnlinePrestataire
Familljen-Center
Intervenant de l’activité
Tiana Steffen-Schauls
Fonction de l’intervenant
Psychologue
Coût de l’activité
Gratuit
DEELEN

Webinaire : Hëllef, mir sinn an der Trotzphase (LU)

Hellëf, mir sinn an der Trotzphas! – Méi Liichtegkeet am Alldag fannen.

D’Trotzphas ass fir vill Elteren oder Erzéier immens ustrengend.

Vill Froen kommen op a ginn hei ugeschwat : Reagéieren ech richteg? Wat ass normal a wat net? Wat brauchen eis Kanner genee an dëser wichteger Phas vun hirem Liewen, a wéi kënne mir hinnen an eis am einfachsten hëllefen?

Webinaire, online via Zoom.

Referentin : Tiana Schauls-Steffen

Umeldeschluss : 20. November 2023

Weider informatioune : ul.retnecnejllimaf@ofni