Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

Schwangerschaft - 3 Jahre
4 - 12 Jahre
soirees-thematiques-et-conferences
Prestataire
Eltereforum Hesperange | Eltereschoul
Coût de l’activité
Gratuit
TEILEN

1+1=3 – Eng Famill ass gebuer (LU)

D’Theeme vun dëser Aktivitéit sinn :

-Bindung/Lien an Autonomie: Eng sécher Bindung opbauen, déi grouss Erausfuerderung fir d’Elteren;

-D’Besoinë vun de Kanner, d’Bedierfnisser vun den Elteren

-Eng gutt Betreiung fi eis Kanner –  de Choix, d’Virbereedung

Fir Eltere vu Kanner vun 0-4 Joer.

 

Intervenantes seitens der Eltereschoul :

Siri Peiffer, Educatrice graduée

Simone Schammo, Educatrice diplômée

 

Uert : Eltereforum Hesper/Houwald

Fir weider Informatioune : ul.nem@egnarepseh.muroferetle (resp. Madeleine Peran, coordinatrice régionale vum Eltereforum)