Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

Schwangerschaft - 3 Jahre
4 - 12 Jahre
activite-parents-enfants
Prestataire
Regional Maacher Museksschoul
Intervenant de l’activité
Maïté Margue
Coût de l’activité
60 Euro
TEILEN

Danz a Beweegungssraum fir Kleng a Grouss – “Grupp Raupen” (LU/FR/DE/EN,…)

Am Danz a Beweegungsraum kënnen d’Kanner an hier Elteren sech Zäit huelen, fir sech duerch d’Beweegung ze begéinen.

Mir danzen, sprangen, dréinen a beweegen eis, am Grupp, zu zwee oder eleng. Mol gi mir vun der Musek begleet, mol loosse mir d’Rou op eis wierken. Mir léieren einfach Beweegungsofleef déi mir kënne mat Heem huelen an an eisen Alldag kënnen abauen. Duerch den Danz kenne mir eis mol anescht begéinen, an d‘Rolle vu Grouss a Kleng tauschen. Wien guidéiert a wien gëtt guidéiert? Wien gëtt d’Gewiicht of a wien dréit? Duerch wibbeleg Geschichten, geckeg Faarwen a verschidde Géigestänn erliewe mir d‘Beweegung an ënnerstëtzen d’Entwécklung vun eiser Kreativitéit wéi och vun der Motorik an der Koordinatioun. Och déi Grouss kréien d’Gleenëheet u Mobilitéit, Flexibilitéit a Stabilitéit ze schaffen.

Zum Schluss vun all Cours huele mir eis Zäit fir zesummen ze ootmen an eise Kierper duerch de Kontakt vum Partner ze entspanen.

Fier wien ? : Kanner tëscht 6 Méint an 4 Joer mat hiren Elteren oder enger Bezuchspersoun
Gruppen: Raupen ab 6 Méint, Bonobo ab 12 Méint, Känguru ab 2 Joer

Unzuel vu Participants : 8 Koppelen
Dauer : 45 Minuten
Wéini ? 6x Dënschdes: 26.09.2023 (Start), 10.10.23, 24.10.23, 7.11.23, 21.11.23, 5.12.23
08h30-09h15 – Raupen (ab 6 Méint, fir Kanner déi nach net laafen)
09h15-10h00 – Bonobo (ab 12 Méint, fir Kanner déi scho laafen)
10h00-10h45 – Känguru (ab 2 Joer)

Organisatiounspartner : asbl “Frënn vun der Maacher Musekschoul”

Informatiounen : Tel: (+352) 75 03 11 4200
E-Mail: vasb@znnpure-zhfrxfpubhy.yh

Schutz personenbezogener Daten

Die auf unserer Website gesammelten Daten können nur durch die freiwillige Eingabe Ihrer persönlichen Daten entstehen, z.B. durch die Nutzung des Kontaktformulars oder die Anmeldung zu einer der Aktivitäten im Eltereforum. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten nur für die erforderliche Dauer* auf dem Server von RESTENA gespeichert werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Diese Daten werden auch nicht für kommerzielle Zwecke verwendet.

Sie haben das Recht, eine Datei anzufordern, die alle personenbezogenen Daten enthält, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Sie können zudem die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten und die Löschung einiger oder aller Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn die Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist. Dies gilt nicht für Daten, die für administrative oder rechtliche Zwecke oder aus Sicherheitsgründen gespeichert werden.

Sie haben auch das Recht, sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersetzen, es sei denn, die Verarbeitung ist durch ein schwerwiegendes und zwingendes berechtigtes Interesse begründet.

Sie haben ebenfalls das Recht, die Zusendung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Auf Ihren Wunsch hin ist gegebenenfalls auch eine Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an Dritte möglich.

* Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten

Wenn Sie sich für eine der Aktivitäten im Eltereforum anmelden, erlauben wir uns, Ihre persönlichen Daten vom Zeitpunkt der Anmeldung bis zum 30. Tag nach der Aktivität zu speichern. Diese Angaben sind notwendig, um mit Ihnen in Kontakt treten zu können, wenn dies aus organisatorischen Gründen erforderlich ist. (Zum Beispiel: Änderungen im Ablauf der Aktivitäten, Absage der Aktivität oder Ähnliches).

Kontaktinformationen

Wenn Sie eine Anfrage bezüglich Ihrer persönlichen Daten haben, bitten wir Sie, über diese Adresse Kontakt aufzunehmen: qcb@zra.yh.