Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

13 - 18 Jahre
rencontre-parents
Prestataire
Eltereforum Niederanven
Coût de l’activité
Gratuit pour les parents
TEILEN

Elteren/Teenie Sports Treff (LU/DE/FR/EN)

“Wollt dier schonn ëmmer wësse wien méi fit ass; Teenie oder Elteren? Ma da fannt et eraus an eisem “Eltere/Teenie Sports Grupp”. Den Eltereforum  bitt den Elteren an hire Jugendlechen d’Méiglechkeet sech zesumme  sportleche “Erausfuerderungen” ze  stellen. Souvill Sportaarte wéi méiglech sollen hei ausprobéiert ginn. Am Vierdergrond steet de Spaass an Austausch tëscht Elteren an hiren Teenageren.

Fir weider Informatioune a Kontakt :

Claudine Bremer (Coordinatrice régionale Niederanven)

ul.nem@remerb.enidualc

ul.nem@nevnaredein.muroferetle

Tél. : 621 108 265