Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

Schwangerschaft - 3 Jahre
4 - 12 Jahre
13 - 18 Jahre
campagnes-et-informations
Prestataire
ErwuesseBildung
Intervenant de l’activité
Différents intervenants
Coût de l’activité
Gratuit
TEILEN

Influencer an hier radical Illusiounen (LU/FR)

Influencer an hir radikal Illusiounen

Eng Table Ronde an der Rei «300 Joer Opklärung – a wat kënnt elo?»
Selwer Denken, responsabel fir sech entscheeden, sech net vun engem Dogma ofhängeg maachen, dat waren d’Ziler vun der Opklärungsbewegung, déi sech virun 300 Joer konkretiséiert huet.

Mee net nëmmen deemools waren déi Iddie wichteg, och haut nach sinn se alldeeglech gefuerdert. D’Phenomener Internet a Sozial Medien hunn d’Verbreede vu Meenungen a perséinlechen Usiichten op eng impressionant Manéier beschleunegt. Sougenannten «Influencer», déi sech online präsentéieren an hir Meenung mat enger Abberzuel u Follower deelen, ginn et ëmmer méi a méi. Heiansdo schéngt awer do eng Grenz iwwerschratt, nämlech wa Contenu reegelrecht «verkaaft» gëtt, fir dass sech méiglechst vill Leit uschléissen. Wat ass, wann awer elo e kommerziellen Zweck dohannert stécht, deen net kommunizéiert gëtt? Oder wa ganz extrem Meenunge ganz perfid propagéiert ginn, fir Leit ze beaflossen, fir se ënnert sech ze versammelen, fir di «aner Siicht» ze verdäiwelen?

Ee Katalysator fir Spaltung, fir Verfriemung a virun allem fir d’Instrumentaliséierung vun engem Publique, deen de Moment verpasst, dat Gewisent ze hannerfroen. Ass dat wouer? Ass dat realistesch? Wat ass den Zweck vun deem Post? – stécht do vläicht een aneren Agenda hannendrun? Dat si Froen, déi ustrengen. An awer si mer eis déi selwer schëlleg.

 

Den 11. Januar diskutéiere mer doriwwer: «Influencer an hir radikal Illusiounen», ee Ronndëschgespréich organiséiert a Kooperatioun vun EwB, forum a respect.lu.

Um Panel begéine sech: Mira Sorrentino (respect.lu), Charlotte Pull (ZEV), Leslie Schmit (Youtuberin) an Nora Schleich (Programmkoordinatrice EwB).

 

Zielpopulatioun : Elteren, Interessiert Erwuessener a Jugendlecher

Kontakt & Informatioun : vasb@rjo.yh

Schutz personenbezogener Daten

Die auf unserer Website gesammelten Daten können nur durch die freiwillige Eingabe Ihrer persönlichen Daten entstehen, z.B. durch die Nutzung des Kontaktformulars oder die Anmeldung zu einer der Aktivitäten im Eltereforum. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten nur für die erforderliche Dauer* auf dem Server von RESTENA gespeichert werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Diese Daten werden auch nicht für kommerzielle Zwecke verwendet.

Sie haben das Recht, eine Datei anzufordern, die alle personenbezogenen Daten enthält, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Sie können zudem die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten und die Löschung einiger oder aller Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn die Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist. Dies gilt nicht für Daten, die für administrative oder rechtliche Zwecke oder aus Sicherheitsgründen gespeichert werden.

Sie haben auch das Recht, sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersetzen, es sei denn, die Verarbeitung ist durch ein schwerwiegendes und zwingendes berechtigtes Interesse begründet.

Sie haben ebenfalls das Recht, die Zusendung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Auf Ihren Wunsch hin ist gegebenenfalls auch eine Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an Dritte möglich.

* Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten

Wenn Sie sich für eine der Aktivitäten im Eltereforum anmelden, erlauben wir uns, Ihre persönlichen Daten vom Zeitpunkt der Anmeldung bis zum 30. Tag nach der Aktivität zu speichern. Diese Angaben sind notwendig, um mit Ihnen in Kontakt treten zu können, wenn dies aus organisatorischen Gründen erforderlich ist. (Zum Beispiel: Änderungen im Ablauf der Aktivitäten, Absage der Aktivität oder Ähnliches).

Kontaktinformationen

Wenn Sie eine Anfrage bezüglich Ihrer persönlichen Daten haben, bitten wir Sie, über diese Adresse Kontakt aufzunehmen: qcb@zra.yh.