Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

Schwangerschaft - 3 Jahre
rencontre-parents
Prestataire
Eltereforum Bettembourg
Coût de l’activité
Gratuit

TEILEN

Krabbelgrupp (LU/DE/FR/EN)

LU

Kommt a verbréngt e flotte Moment zesummen mat Aere Kanner tëschent 0-3 Joër.

Am Krabbelgrupp kommen Aer Kanner a Kontakt mat Glaichaltregen a gläichzäiteg ass et eng Geleeënheet fir Iech, aneren Elteren ze begéinen an och fir Froen ze stellen, déi an Aerer aktueller Situatioun optrieden.

Aer Kanner kenne fräi spillen. Dir kritt awer och d’Méiglechkeet nei Spiller z’entdecken an flott Spillsituatiounen mat ze gestalten.

Dir musst net un alle Cours’en deel huelen. Dir kennt selwer entscheeden, ob Dir bei engem Cours dobäi sidd oder bei méi.

FR

Venez passer un moment de plaisir avec vos enfants entre 0 – 3 ans.

Le groupe parents-bébé-rencontre offre aux enfants des échanges avec des enfants de leur âge et aux adultes la possibilité de nouer de nouveaux contacts ou de poser des questions qui se posent dans leur situation actuelle.

Vos enfants peuvent jouer librement mais vous avez aussi la possibilité de construire des moments de jeu et de partage avec votre enfant et y découvrir de nouvelles idées.

Vous êtes libre de participer à l’entièreté des cours ou non.

DE

Kommt und verbringt einen schönen Moment mit euren Kindern zwischen 0 – 3 Jahren.

Die Krabbelgruppe bietet sowohl den Kindern Austausch mit gleichaltrigen, als auch den Erwachsenen, die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und Fragen zu stellen, die in ihrer aktuellen Situation auftreten.

Sie erhalten Anregungen zur Spielgestaltung und die Kinder können frei spielen.

Sie müssen nicht an allen Kursen teilnehmen. Sie können selbst entscheiden bei welchem der Kurse Sie dabei sein wollen.

EN

Come and spend a nice moment with your kids from 0-3 years.

The toddler group offers both the children exchange with peers and the adults the opportunity to make new contacts and to ask questions that arise in their current situation. They receive suggestions on how to play and the children can play freely.

You do not have to participate on the whole courses. You can decide by yourself which of the courses you want to attend.

 

Déi nächst Terminer (vun 10:00 bis 11:00 Auer) -> De Group as komplett !!

06/11/2023

13/11/2023

20/11/2023

27/11/2023

04/12/2023

11/12/2023

 

Weider Informatiounen ënnert :

Tanja Schmit (coordinatrice régionale) : Tél. 621 267 508; ul.nem@timhcs.ajnat

Claire Rodesch (coordinatrice régionale) : Tél. 621 770 102; ul.nem@hcsedor.erialc

ul.nem@gruobmetteb.muroferetle (Eltereforum Bettembourg)