Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Autres sites

Grossesse à 3 ans
soirees-thematiques-et-conferences
Prestataire
Eltereschoul
Coût de l’activité
Gratuit pour les parents
PARTAGER:

Webinaire : Vun der Famill an d’Crèche (LU/FR)

Äert Kand kënnt elo gläich fir d’éischte Kéier an ee Grupp mat anere Kanner an Erwuessener, an deem hatt nieft der Famill regelméisseg Zäit verbréngt. Wat bedeit des Verännerung fir e Kand? Wat geschitt mat der Bezéiung Kand-Elteren?

Wéi kënnen d’Eltere sech an d’Kand virbereeden? Déi éischt Zäit an der Crèche, wéi kann d’Integratioun geléngen? Eng gutt Zesummenaarbecht tëschent den Elteren an den Erzéierinnen?

Intervenante :

Schammo Simone, Éducatrice diplômée

Inscription et information : ul.ssalhcsrennak@luohcseretle