Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Autres sites

Education et apprentissage

Schoulmediatioun

Den Mediatiounsservice steet fir de Maintien scolaire, d’Inklusioun an d’Integratioun am Schoulsystem. De Schoulmediateur befaasst sech mat Reklamatiounen, déi de Maintien scolaire vu Schüler, déi riskéieren, d’Schoul ofzebriechen, d’Inklusioun vu Schüler mat spezifeschem Fërderbedarf, an d’Integratioun vu Kanner mat Migratiounshannergrond betreffen.