Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Other sites

Chancengleichheit : Luxemburg setzt sich für die Gleichstellung der Geschlechter ein

Luxemburg hat sich der Schaffung einer Gesellschaft ohne Geschlechterstereotypen, die die Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen befürwortet, verschrieben. So setzt sich das Land entschieden gegen häusliche Gewalt und Geschlechterstereotypen ein und hat ein Gesetz über den Grundsatz der Lohngleichheit erlassen

Développement de la conscience entre femmes et hommes – Rockmega et MegaCatalogue

Le Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA) est divisé en 4 grands départements: l’égalité dans les communes, l’égalité dans l’emploi, l’égalité dans le social et l’égalité dans l’éducation.

Étant donné la volonté politique de développer une conscience d’égalité entre femmes et hommes dès le plus jeune âge, le MEGA a lancé à travers son équipe en charge de l’égalité dans l’éducation une série d’activités et de matériaux spécialement conçus pour enfants et jeunes. Il s’agit de sensibiliser les filles et les garçons aux stéréotypes du genre, à les soutenir dans leurs démarches d’orientation, et de s’assurer que ces mêmes jeunes puissent choisir leur épanouissement personnel et professionnel indépendamment des limites qui pourraient encore être associées à leur sexe.

Le MEGA et ses partenaires s’engagent à sensibiliser et intervenir ponctuellement avec du matériel de sensibilisation, des ateliers ou encore des formations pour personnes privées, parents et familles. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous : https://www.megacatalogue.lu

 

Égalité des chances – Le Luxembourg s’engage pour l’égalité des genres

Le Luxembourg est dédié à la création d’une société sans stéréotypes sexués qui prône l’égalité des genres dans tous les domaines de la vie. Ainsi, le pays s’engage fermement contre la violence domestique et les stéréotypes sexués et a passé une loi sur le principe de l’égalité de salaire.

Equal opportunities – Luxembourg is committed to gender equality

Luxembourg is devoted to creating a society with no gender stereotypes, advocating for gender equality in all areas of life. It is firmly committed to the fight against domestic violence and gender-based stereotypes and has passed a law on the principle of wage equality.

Männer.ch

Es handelt sich um die Seite des Dachverbandes Schweitzer Männer- und Väterorganisationen mit den Kernthemen Arbeit, Familie, Sexualität und Bildung. “männer.ch” formuliert und vertritt Anliegen, Potenziale und Verletzlichkeiten von Buben, Männern und Vätern in der Schweiz. Aus Männersicht wird Verantwortung übernommen für Geschlechterfragen und Gleichstellungspolitik.
Es wird anerkannt, dass es Benachteiligungen von Frauen gibt (z.B. Lohnungleichheit) und es Massnahmen braucht, um diese zu beheben. Auch auf Männerseite existieren Benachteiligungen, sowohl legislative (z.B. Dienstpflicht, Rentenalter) wie normative (z.B. die mit der traditionellen Männerrolle verbundenen Gesundheitsrisiken). “männer.ch” ist Dach- und Fachorganisation zugleich. Aus dieser Position heraus werden die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis in politische Forderungen übersetzt.

E staarkt Team – Pubertéit ass…

Pubertéit ass, wann Elteren ufänke schwiereg ze ginn, esou heescht de 5. Episod vun der Eltereschoul hierem Podcast iwwer d’Erzéiung.

D’Haapttheeme sinn:

  • D’Gehier vum Jugendlechen ass wéi ee grousse Chantier
  • Wat geschitt mat dem Jugendlechen an der Pubertéit?
  • Firwat déi staark Oppositioun?
  • Brauch dee Jugendlechen nach Reegelen a Grenzen?
  • Lassloossen, ouni falen ze loossen
  • Eng gutt Bezéiung mat dem Jugendleche behale

Sensibiliséierung vun der Gläichberechtegung tëscht Fraen a Männer – Rockmega et MegaCatalogue

De Ministère fir Gläichberechtegung tëscht Fraen a Männer (MEGA) ass a 4 Haaptdepartementer opgedeelt: Gläichberechtegung an de Gemengen, Gläichberechtegung an der Aarbecht, Gläichberechtegung am sozialen Secteur a Gläichberechtegung an der Educatioun.

Wéinst dem politesche Wëlle vun enger Sensibiliséierung am fréien Alter vun der Gläichberechtegung tëscht Fraen a Männer, huet de MEGA duerch seng Responsabel fir Gläichberechtegung an der Educatioun eng Rei vun Aktivitéiten lancéiert a Materialien zesumme gestallt, déi speziell fir Kanner a Jugendlecher entworf gi sinn. D’Zil ass et, Meedercher a Jongen fier Geschlechtstereotypen ze sensibiliséieren, se an hirem Orientéierungsprozess z’ënnerstëtzen a sécherzestellen, datt déi selwescht Jonker hir perséinlech a berufflech Entwécklung kënne mat bestëmmen, onofhängeg vun Grenzen, déi mat hirem Geschlecht verbonne sinn.

De MEGA a seng Partner proposéieren eng Panoplie un Sensibiliséierungsmaterial, Atelieren oder Training fir Eenzelpersounen, Elteren a Familljen. E puer Beispiller fannt Dir ënnert : https://www.megacatalogue.lu/lu/start

Vater, Mutter, Kind ? Familie im Wandel (SWR)

Wärme, Geborgenheit, Lebenssinn – all das verbinden wir mit dem Begriff “Familie”. Auch wenn manche Familie von mehr oder weniger großen Dramen gebeutelt wird: Das Lebensmodell Mutter-Vater-Kind ist nach wie vor das beliebteste, auch unter jungen Menschen. Und ihre Formen sind vielfältig: Kleinfamilie, Großfamilie, Patchwork- oder Regenbogenfamilie – dank moderner Fortpflanzungsmedizin und liberaler Gesetze ist inzwischen einiges möglich. Was macht Familie eigentlich aus? Mit welchen Schwierigkeiten ist sie heute konfrontiert? Und wie sehr sind wir durch unsere eigene Familiengeschichte geprägt ?

Protection of personal data

The data collected on our site can only come from the voluntary entry of your personal data, for example by using the contact form or by registering for one of the activities organised by Eltereforum. Please note that this data will only be stored on the RESTENA server for as long as necessary* and will not be disclosed to third parties. Nor will this data be used for commercial purposes.

You have the right to request a file containing all the personal data we hold about you. You may also request the rectification of incorrect personal data and the deletion of some or all of your personal data when the storage of such data is no longer necessary. This does not include data stored for administrative, legal or security purposes.

You also have the right to object to the processing of your personal data, unless the processing is motivated by a serious and compelling legitimate interest.

You also have the right to request that your personal data be sent to you. At your request, this personal data may also be sent to a third party.

* Duration of storage of your personal data

If you register for one of the activities at Eltereforum, we may store your personal data from the time of registration until the 30th day after the event. This data is necessary to enable us to contact you for organisational reasons. (For example: changes in the course of the activities, cancellation of the activity or similar).

Contact information

If you have any queries about your personal data, please contact us at qcb@zra.yh.