Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Autres sites

Grossesse à 3 ans
4 - 12 ans
13 - 18 ans
campagnes-et-informations
Prestataire
ErwuesseBildung
Intervenant de l’activité
Roland Meyer
Coût de l’activité
10 € Erwuessener, 5 € Kanner, 1,5 € Kulturpass
PARTAGER:

Liesung : “Kannerbicher fir erwuesse Leit”, mam Auteur R. Meyer (LU)

De Roland Meyer huet elo seng Trilogie vu “Kannerbicher fir erwuesse Leit” ofgeschloss. Dozou gehéiert den 2004 fir d’éischt opgeluechte Klassiker vun der Lëtzebuerger Kanner- a Jugendliteratur “Den décken dommen Dudu”, d’Geschicht vun engem vill ze décke Jong, deen et an der Schoul net einfach huet. “Mango Panda” ass am Joer 2007 erschéngen an thematiséiert “d’Irrungen an d’Wirrungen” vun engem 12-jährege Meedchen, dat sech déi éischte Kéier verléift. 2017 dunn ass mat “Tel Mo” dat drëtt Buch aus der Serie erauskomm, wat de “Lëtzebuerger Buchpräis 2017” gewonnen huet an op der Shortlist fir de Servais-Präis 2018 war. Hei geet et em ee portugisesche Jong, dee weder Halt a senger Famill nach an der Schoul fënnt a seng Zerrassenheet versicht duerch Gewalt ze kompenséieren. D’Theaterstéck “King Tel Mo Rei”, dat am Wanter 2023 Première hat ass d’Fortsetzung vun deem Roman.

Dës Bicher beschäftegen sech allen dräi mat ganz eeschten an zum Deel esouguer existenzielle Problemer vu Kanner a Jugendlechen, dat iewer all Kéier op eng ganz humorvoll Aart a Weis, ouni moraleschen Zeigefanger an ëmmer mat vill Léift an Empathie fir d’Haaptcharakteren. Allen dräi sinn et “coming of age”- Geschichten, déi weder an de Kitsch nach a verlugen Draamwelten ofdriften, mee d’Problemer beim Numm nennen; ebe Kannerbicher fir erwuesse Leit.

Fir Kanner ab zéng Joer, am flottsten zesumme mat hiren Elteren, iewer och fir all Erwuessenen, deen déi hoffnungsvoll Freed an déi onerhéiert Gréisst vum Kand-Sinn nach net vergiess huet, liest de Roland Meyer kuerz, lëschteg an ironesch Geschichten aus dësen dräi Bicher an zesumme gëtt iwwer dat, wat Kandheet am Moment hei zu Lëtzebuerg ausmécht, diskutéiert. (Präis: 10 € Erwuessener, 5 € Kanner, 1,5 € Kulturpass)

Umeldung bis den 13.10.2023

Fier weider Informatiounen : vasb@rjo.yh

Protection des données

Les données recueillies sur notre site ne peuvent parvenir que de l’enregistrement volontaire de vos données à caractère personnel, par exemple en utilisant le formulaire de contact ou en vous inscrivant à l’une des activités du Eltereforum. Nous vous informons que ces données seront enregistrées au serveur de RESTENA uniquement pour la durée nécessaire* et ne seront pas transmises à des tiers. Ces données ne seront pas non plus utilisées à des fins commerciales.

Vous avez le droit de demander un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet. Vous pouvez également demander la rectification de données personnelles incorrectes et la suppression de quelques ou de toutes vos données personnelles lorsque le stockage de ces dernières n’est plus nécessaire. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles, à moins que le traitement ne soit motivé par un intérêt légitime sérieux et impérieux.

Vous avez aussi le droit de demander de vous envoyer les données personnelles vous concernant. Sur votre demande, un envoi de ces données personnelles à un tiers est le cas échéant également possible.

* Durée de conservation de vos données personnelles

En cas d’inscription à l’une des activités au sein de l’Eltereforum, nous nous permettons de conserver vos données personnelles à partir du moment de l’inscription jusqu’au 30 ième jour après l’activité. Ces données sont nécessaires pour nous permettre de vous contacter pour des raisons organisationnelles. (Par exemple : changements dans le déroulement des activités, annulation de l’activité ou autre). 

Informations de contact

Pour toute demande concernant vos données personnelles, nous vous invitons à prendre contact via l’adresse qcb@zra.yh.