Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Säiten

Lancement officiel vum Service Eltereforum zu Niederanven, den 8.02.23

Den 8. Februar 2023 hate mer d’Éier de Service Eltereforum offiziell ze lancéieren. Am Kader vun der Porte Ouverte vun eisem Site zu Niederanven hat jiddwereen d’Méiglechkeet dëse kennenzeléieren.

Owes konnte mer dann, a beschter Gesellschaft, de Service Eltereforum virstellen, dat zesumme mam Claude Meisch, dem Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, dem Raymond Weydert, Buergermeeschter vun der Gemeng Niederanven an dem Alain Massen, President vun der nationaler Elterevertriedung an eise Gäscht, der Daniela Kobelt-Neuhaus, Direktesch vum Bundesverband der Familienzentren (Berlin), dem Norbert Ganter, Direkter vum Bildungshaus Lurup (Hamburg) , der Petra Gerster, Direktesch vum Familienzentrum Karussell an dem Kathrin Burger, responsabel fir d'Kommunikatioun am Familienzentrum Karussell (Baden).